Annonse


Sparer milliarder

Mer aktiv bruk av Internett vil ventelig gi nettverksleverandøren Cisco besparelser i milliardklassen.

Store besparelser
Selskapet har regnet ut at det vil spare om lag 250 millioner dollar – om lag 1,5 milliarder kroner – på nye nettløsninger hvor nettet tas i bruk til langt mer enn markedsføring og informasjon.

Kommuniserer på nettet
Konseptet har fått navnet IPC (Internet Products Centre) og består av flere delsystemer. Via nettet tilbyr Cisco blant annet support og service i tillegg til programvare og elektronisk handel.

Brukerne kan koble seg opp mot Ciscos feilsøkingsmonitor og kommunisere direkte med nettverkseksperter over hele verden.

Annonse


Fornøyde kunder
Cisco håndterer nå mer enn 75 prosent av sine kundehenvendelser direkte på nettet.

Antall innlogginger på systemet øker med 10 prosent i måneden, mens antall fornøyde kunder har økt med en tredjedel i løpet av de siste årene.

Annonse


Annonse


Annonse