Arkiv

Annonse


Ny Nera-kontrakt

ArkivDen nye storkontrakten har en verdi på 40 millioner kroner. Den omfatter leveranser og tjenster for utbygging av en høykapasitetsradiolinje som skal knytte sammen telenettene i Botswana og Namibia.

Kontrakten er finansiert av norsk og svensk utviklingshjelp.

Nera har de siste 15 årene hatt ansvaret for storparten av teleutbyggingen i Botswana. Til sammen har selskapet hatt 7 kontrakter til en samlet verdi på omtrent 650 millioner kroner.

Botswana er inne i en teleutbygging som tilsier at den norske teleleverandøren har store muligheter for ytterligere kontrakter. Det er her snakk både om videreutbygging av telenettet og om oppgraderinger av eksisterende lavkapasitetslinjer til økt kapasitet.

Annonse


Annonse


Annonse