Arkiv

Annonse


Flittig bruk av mobil

Arkiv– Vi har satt få begrensninger på bruk av mobiltelefon under NATO-øvelsen Adventure Express, hvor 15.000 deltar på landsiden. Mobiltelefontettheten er stor blant deltakerne. Mobilnettene er et verdifullt supplement til forsvarets øvrige samband, sier pressetalsmann Knut Støvne til Dagens Telecom.

Ikke under angrep
Han understreker at soldatene er innprentet at mobiltelefonen må slås av under angrep:
– Tenk om et lag har brukt timevis på å smyge seg inn på «fienden» – så ringer en mobiltelefon og laget oppdages fordi en har glemt å slå av telefonen?

Lovlig samband
– Ellers er det stort sett fritt frem for bruk av mobiltelefon. I fjor var det bare stridsdommere og offiserskorpset som fikk bruke mobiltelefon. Dette på grunn av dårlig kapasitet i mobilnettene, sier Støvne til Dagens Telecom.

Bedre forhold
– I år merker vi en vesentlig forbedring i nettene, både når det gjelder kapasitet og dekning, sier Støvne.