Annonse


Egen intranett-messe

Messen er helt og holdent dedikert til temaet Intranet. CDS hevder de vil kunne tilby de besøkende verdens ledende pionerer på området, både når det gjelder teknologi, sluttbrukere og rådgivere.

To fagområder
Messen er delt inn i to hovedområder: Generell informasjon om fordeler og problemer som knytter seg til denne teknologien, og en mer bedriftsspesifikk, løsningsorientert del.

Toppselskapene kommer
AT&T, Barcleys, Dixons, Inland Revenue and NatWest Bank er trolig blant selskapene som vil dele med seg av sine intranetterfaringer.

Mer informasjon finner du på: http://www.intranet-expo.com

Annonse