Annonse


1,2 milliarder til IT

– Vi arbeider nå med å få organisert strukturen i arbeidet med IT-satsingen på Sørlandet. En arbeidsgruppe skisserer nå et forslag som skal opp i Sørlandets Investorforums styremøte den 21. mars. Vi håper å kunne gå ut å hente inn kapital i slutten av april eller tidlig i mai, sier styreleder Alf-Henning Olsen i Sørlandets Investorforum til Dagens Telecom.

Uglands teknologipark
– Sørlandets Investorforum er en uavhengig satsing, men Uglands planlagte teknologipark i Grimstad er en viktig del av vår IT-satsing her nede. Vi tenker oss at IT-satsingen etableres rundt de tre byene Arendal, Grimstad og Kristansand, men vi vil ha et felles front utad, sier Olsen.

MilliardinvesteringSkipsreder Andreas K.L. Ugland har tidligere uttalt at han er villig til å investere 600 millioner i teknologiparken i Grimstad, da er det ikke utenkelig at det kan være aktuelt for andre investorer å investere samme sum til sammen i de to andre byene Arendal og Kristiansand.

Dette kan gi en investering på hele 1,2 milliarder kroner i Sørlandets teknologisatsing.

Annonse


Katalysator
– Sørlandets Investorforum skal være en katalysator for kompetanse- og næringsutvikling i både Aust-Agder og Vest-Agder. Vi har klart definerte IT-mål, hvor satsingsområder er telematikk, maritim teknologi og miljøteknologi. En rekke bedrifter er allerede etablert her, blant annet Ericsson med sin telematikk, sier Olsen til Dagens Telecom.

Konkurranse?
Sørlandet Investorforum blir samarbeidspartner med Norsk Investorforum som står bak den planlagte teknologiparken på Fornebu.

– Jeg ser ikke bort fra at det kan oppstå konkurransesituasjoner mellom IT-Sørlandet og IT-Fornebu, men samarbeid er utgangspunktet for satsingen. Vi er sterke sammen, og skal bygge hverandre opp sier Olsen til Dagens Telecom.

Utenlandske investorer
Ugland har tidligere uttalt at han ønsker utenlandske bedrifter til sin teknologipark i Grimstad, dette er også et mål for Sørlandet Investorforum.

– Vi skal bygge opp et kompetansemiljø og det vil være naturlig å hente inn utenlandske bedrifter og dermed også utenlandske investorer. Dette er også ideen bak IT-Fornebu, opplyser Olsen.

Infrastruktur
– Det er behov for å bygge ut infrastrukturen i området. Kjevik må bygges ut, og vi må få bedre fly-forbindelser internasjonalt, samt til København og London. Stamveien må også rustes opp for å korte ned kjøretiden med bil, men dette må legges inn i en ti-års plan. Samferdselsdepartementet med Jagland i spissen må forstå at det koster å bygge opp «det norske hus», sier Olsen til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse