Annonse


Visa i nett-svindel sak

Det var en 18 år gammel russer, bosatt i Moskva, som like før jul brukte det norske Visa-kontonummeret til å skaffe seg musikkutstyr fra USA, skriver Bergens Tidende.

Hvordan russeren har fått fatt i Visa-nummeret, synes foreløpig være noe uklart. Det er imidlertid kjent at han for to år siden var utvekslingselev ved en videregående skole i samme område som familien bor.

Erstatning
Visa Norge har senere erstattet de 4.000 kronene, men ekteparet har likeval valgt å anmelde saken av prinsippiell grunn.

– Vi ønsker å sette søkelyset på det faktum at Visa selger et system som ikke er sikkert for kundene, sier ektemannen.

Annonse


Sivilt søksmål
Ekteparet står fast på at et system der det er mulig å handle for andres penger ikke er godt nok. Dersom anmeldelsen ikke fører fram, er de derfor beredt til å reise sivilt søksmål mot Visa Norge:

– Både samfunnet og bankene vil være tjent med å få denne saken belyst i retten, sier ektemannen.

Markedsdirektør Tommy Berglund i Visa Norge velger inntil videre å avvente saken.

Annonse


Annonse


Annonse