Annonse


Vill vekst i PC-Systemer

PC -Systemer melder at de skal ansette 25 personer i 20 årsverk til neste år. Samtidig skal også forhandlernettet gå til ansettelser. Det søkes etter en rekke medarbeidere innefor en rekke type stillinger. Hovedvekten av de nye stillingene ligger på salg. Men det er også en del rene IT-stillinger: Systemutviklere, programmerere, systemteknikkere og medarbeidere til å drifte interne systemer. Totalt er det snakk om 100 stillinger.

Økonomi
Boasson opplyser at veksten for selskapet var litt over 30 prosent i 1996.

– Vi har stor tro på fortsatt vekst. Men nøyaktig hvor stor den blir er det selvfølgelig umulig å slå fast på forhånd, sier Boasson.

PC-Systemers hovedprodukt er økonomisystemet Rubicon. Selskapet melder at det er stadig stigende etterspørsel etter dette produktet, og at det er grunnen til at de nå søker etter flere medarbeidere.

Annonse


Annonse


Annonse