Trond Heggelund

Annonse


Ansetter daglig folk

Trond Heggelund– Vi har ansatt en person hver dag når vi regner med erstatningen for naturlig avgang. Nettotilgangen er 193 medarbeidere i løpet av fjoråret, sier Nesheim til nyhetsbyrået NewsWire.

2.715 ansatte
Siemens A/S hadde ved utgangen av forretningsåret totalt 2.715 ansatte.
Oppgangen skyldes rett og slett at det internasjonale Siemenskonsernet satser nå sterkere i Norge.

Sterk eksportvekst
– Siemens i Norge har hatt en sterk eksportvekst og dessuten fått nye oppgaver. Mens moderselskapet nedbemanner i Tyskland, ansetter norske Siemens nye medarbeidere, sier informasjonsdirektør Arne Nesheim.

En stor del av bemanningsøkningen i Siemens har skjedd i Oslo-området og Trondheim.

Annonse


Telekomøkning
Ikke overraskende er telekommunikasjon også et av selskapetsvekstområder. Antall ansatte økte hele 17 prosent i 1996.

– Telekomdivisjonen i Siemens har økt med 600 prosent på seks år. Vi regner med at telekomindustrien vil bli Europas største industri innen år 2005. I forbindelse med liberaliseringen av telemarkedet er det blitt stadig større behov for at utstyrsprodusentene også leverer totalløsninger, sier Nesheim.

Lærlinger
I tillegg til de faste stillingene, opprettet Siemens 78 nyelærlingplasser i fjor.

– Lærlinger er vår viktigste rekrutteringskilde for fagarbeidere. Ved å ta ansvar for å lære opp nye fagfolk, sikrer vi jevn tilgang på kvalifisert arbeidskraft, opplyser Nesheim.

Annonse


Annonse


Annonse