Annonse


Nytt klageorgan for tele

Slike klager har hittil vært behandlet av Statens teleforvaltning og Samferdselsdepartementet. Endringen, som ble vedtatt i statsråd fredag, gjelder klager som kommer etter 1. mars og klagesaker som ikke er ferdigbehandlet i Statens teleforvaltning eller i Statens teleforvaltnings råd før denne datoen.

Fra trippel- til dobbeltrolle
Dette betyr at man, i god tid før den fullstendige teleliberaliseringen, gjør noe med et av de største ankepunktene mot Samferdselsdepartementets trippeltrolle som eier av Telenor, ansvarlig for Statens Teleforvaltning og ankeinstans i telesaker. Nå har dette departementet kun to roller: Eneier av den største deltakeren i et marked som et av departementets andre organer skal regulere.

Annonse


Annonse


Annonse