Annonse


Kamp om kopiene

Netscape, America Online, CompuServe, teleselskapet AT&T, og andre selskap ber om å få endre bestemmelser som kan ramme selskapene for å formidle ulovlig materiale.
De store selskapene frykter å bli stilt til ansvar for brudd på åndsverkslover – uten å ha hatt noen vilje til å bryte loven.

Ansvar
Selskapene mener at avtalene kan tolkes slik at teleselskap, internettleverandører og lignende tjenester kan holdes ansvarlig for alt som distribueres gjennom nettverket, selv om leverandørene ikke hadde kjennskap til ulovlighetene.

Fysiske nett
De mener at det aldri var delegatenes mening å ramme leverandørene da de nye forskriftene ble vedtatt i Genève i desember i FN-regi. Selskapene mener at de bare leverer de fysiske forutsetningene for kommunikasjon, og ikke skal involvere seg i innholdet.

Redaktør-ansvar
Men ikke alle er like enige. Koalisjonen får motstand av spill- og programprodusenter og innholdsleverandører. De mener Internettleverandører skal ha plikt på seg til å undersøke hva som leveres via sine nettverk.

Annonse