Annonse


Vil påby håndfri-utstyr

Det er Vegdirektoratet som har foreslått påbudet overfor departementet. Direktoratet engasjerte Transportøkonomisk Institutt for å gjennomgå all tilgjengelig informasjon om trafikksikkerhet og bruk av mobiltelefoner. Alle undersøkelser som ble gjennomgått, viser at kjøreadferden blir bedre med håndfritt mobiltelefonutstyr.

– Flere land, blant andre Spania, Portugal og Sveits har allerede innført påbud om håndfritt mobiltelefonutstyr i bil. I Sverige, Danmark, Tyskland og Frankrike vurderes det om et slikt påbud skal gjelde i løpet av 1997, sier Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet, til Dagens Telecom.

Totalforbud sikrest
– Sikkerhetsmessig ville et forbud mot bruk av mobiltelefoner i bil vært det beste, men vi foreslår påbud om håndfritt utstyr som det mest realistiske. En undersøkelse vi har gjort viser at over 80 prosent av de spurte er positive til et slikt påbud, sier Amundsen.

Trygg Trafikk støtter opp
Totalforbud for mobiltelefonbruk i bil er urealistisk, mener Trygg Trafikk – utbredelsen av slike telefoner er for stor til det. Påbudt bruk av håndfritt utstyr støttes derimot av Trygg Trafikk.

Annonse


– Vi har lenge ønsket et påbud om bruk av håndfritt utstyr, og har også engasjert oss sterkt for å få redusert prisen og øket kvaliteten på denne type utstyr, sier direktør Leiv Agnar Ellevset, til Dagens Telecom.

Større investering
I Telenor Mobil er de ikke overrasket over forslaget, og hevder å ha ligget i forkant av problemet med sitt holdningsskapende arbeid.

– Vi har hele tiden satset på informasjon om om sikkerhet til våre kunder, og har blant annet oppfordret til bruk av håndfritt utstyr. Et påbud vil gi en større grunninvestering for de som anskaffer seg mobiltelefoner, men jeg tror ikke dette vil påvirke abonnementstilgangen for Telenor Mobil, sier informasjonssjef Per Engh Halvorsen til Dagens Telecom.

Annonse