Deskill

Annonse


Uenig i kvinnerapport

Deskill– Tallene er ikke egnet til å trekke de konklusjonene som er gjort, sier prosjektdirektør i Telenor Inger Johanne Stokke til Dagens Telecom.

Kvinnearbeidsplasser ikke med
Ankepunktet mot undersøkelsen er at den gir et ufullstendig bilde av forholdene. Arbeidsplasser som forsvant fra det gamle Televerket er stadig med i Telenor-konsernet, men dette skal ikke være fanget opp i rapporten.

Et eksempel er Opplysningen, med 100 arbeidsplasser og tilnærmet 100 prosent kvinneandel. Det er også etablert et eget selskap for renhold og kantinedrift med 600 ansatte.

– To av de store kvinnearbeidsplassene er gått ut av tallmaterialet, selvom de ikke har gått ut av konsernet, sier Stokke.

Annonse


Ikke hele Telenor
Undersøkelsen omfatter ikke hele Telenor-konsernet. I følge informasjonsdirektør Berly Lund Grønning er Telenors enheter Mobil,Media, Bedrift ikke tatt med. I disse arbeder 6.000 personer.

Fler kvinner
– Men det skal ikke underslås at det er en for dårlig fordeling mellomkvinner og menn i Telenor, spesielt på ledersiden. Dette er vi klar overog er bevisst på at vi skal gjøre noe med det. Blant annet har vi et egetprosjekt som heter «Kvinner i Telenor». Målet er å oppnå en jevnerefordeling mellom kvinner og menn. For å oppnå dette må vi være en attraktiv bedrift også for kvinner, sier prosjektdirektør i Telenor Inger Johanne Stokke.

Annonse


Annonse


Annonse