Deskillustrasjon

Annonse


Ny gigant på børs

DeskillustrasjonDen franske finansavisen La Tribune kan fortelle at selve privatiseringsprosessen starter 20. mai og at franskmennene og andre da har seks dager på seg til å melde sin eventuelle interesse for aksjene. I begynnelsen av juni vil så aksjene bli notert på Paris-børsen – og i følge torsdagens Financial Times vurderer staten også å notere France Telecom-aksjene på børs i New York.

”Meget sterkt mulig”
Selve datoen er fremdeles ikke bekreftet, selv om representanter for Finansministeriet uttaler at det er ”meget sterkt mulig” at privatiseringsprosessen vil starte i mai. I følge ministeriet har man imidlertid ikke fastlagt datoen og heller ikke hvor stor del av kapitalen som skal være med.

Målet er å skaffe til veie minst 25 milliarder Franc (30 milliarder kroner). Man regner med at det vil bli den største privatisering hittil i Frankrike. På sikt vil det bli solgt flere aksjer, men regjeringen har sagt at den kommer til å beholde minst 51 prosent, mens inntil 10 prosent vil bli reservert de ansatte.

Billig
Det er fremdeles uklart hva France Telecom egentlig er verd. Meglerfirmaet BZW har tidligere beregnet at selskapet burde verdsettes til 147 milliarder Franc – omlag 165 milliarder kroner – men nyere beregninger fra andre sier at dette er for for lite.

25 milliarder franc for 20 prosent skulle i alle tilfelle være en god pris, noe regjeringen bevisst satser på: Et av målene ved emisjonen er å øke antallet aksjeeiere i Frankrike fra dagens 5,1 millioner til minst 6 millioner.

Annonse


Annonse


Annonse