Arkivfoto

Annonse


Halvgodt fra Novell

ArkivfotoI utgangspunktet var det elendig resultat Novell kunne legge frem i en periode hvor selskapet har satset aggressivt på å få IntranetWare på banen som et levedyktig alternativ til Windows NT. For totalomsetningen gikk ned fra 438 millioner dollar samme kvartal året før til 375 millioner, mens omsetningen gikk ned fra 64 millioner dollar til 51 millioner.

Til tross for svakere marked i Europa og Japan, som igjen førte til nedgang i omsetningen i forhold til kvartalet før, så leverte vi tross alt 250 000 lisenser for nettverks-operativsystemer i dette kvartalet, sier selskapets toppsjef, Joe Marengi til Reuter.

Mer nettverk og katalog
Marengi har forvørig funnet trøst i to tall: Omsetningen økte med ti prosent innen operativsystemer for nettverk, som Marengi har definert som hovedsatsingsområdet etter at han tok over toppjobben fra Robert Frankenberg for et halvt år siden. Og hvis vi ser på omsetningen av produkter med utgangspunkt i katalogtjenesten Novell Directory Service, så økte den med 41 prosent til 185 millioner i forhold til året før.

– Vi regner med at dagens kundebase på 20 millioner brukere av Novells katalogtjeneste vil øke betydelig i løpet av inneværende år, delvis fordi vi selger mer av vår egen IntranetWare, men også fordi mange brukere av Windows NT og Unix vil ta i bruk NDS, sa Joe Marengi.

Annonse


Annonse


Annonse