Arkivfoto

Annonse


Forbannet på Hermansen

ArkivfotoOmstillingen i Telenor førte til at 34 prosent av kvinnene i bedriften ble presset ut. Bare 13 prosent av mennene måtte gå. Det var de med lavest utdannelse og med lavest lønn som mistet arbeidsplassene i Telenor. Hågensen mener Hermansen har vært skandaløst likegyldig når han har behandlet resultatet av omstillingen. Telenors sjef er ikke enig.

Raser
– Når Hermansen sier at det ikke er nødvendig med opprykksmuligheter der det ikke er konkurranse, kan man spørre hva pokker slags bedriftskultur det er, sier Hågensen.

– Misforstått
Hermansen sa til Aftenposten sent tirsdag kveld at Hågensen må ha misforstått.

– Jeg har aldri stilt meg likegyldig til resultatet av Telenors omstillingsprosess. Det jeg har sagt er at i en slik prosess kan ikke alltid likestillingshensyn stå i forgrunnen.

Annonse


– Undersøkelsen er ikke fullstendig for helhetsbildet, sier Telenors informasjonsdirektør Berly Lund Grønning. Blant annet har undersøkelsen ikke med viktige kvinnearbeidsplasser som finnes i Opplysningen og i Telenor Mobil, Telenor Media og Telenor Bedrift.

LO-undersøkelse
Grunnen til at Hågensen tordnet løs var at resultater fra undersøkelsen «Kjønnsforskjeller i yrkesløp i Norge» ble offentliggjort onsdag. Prosjektet ble startet etter et initiativ fra LO, og fire departementer har støttet økonomisk. Undersøkelsen gjelder lønnsutvikling, karriere og avgangsmønstre i det private næringslivet i Norge. Marit Hoel har vært prosjektleder for undersøkelsen

Kjønnsforskjeller
Yrkeskarrierene til rundt 40 000 personer i Statoil, Shell, Postbanken og Telenor er analysert. Konklusjonen ble at det var store forskjeller mellom kjønnene når det gjaldt opprykk for personer med nokså like egenskaper.

Da Tormod Hermansen begynte i Televerket 1991 bekskrev han det slik at det var en hyggelig bedrift, og med 5.000 for mange ansatte. Omstillingen begynte året etter.

Bedre muligheter for kvinnene
Rapporten sier at det var små forskjeller i Televerket når det gjaldt opprykk og lønnsutvikling mellom kvinner og menn fram til omstillingen til Telenor i 1994, og at om det var noen forskjell, så var den til fordel for kvinnene.

– Faktisk har kvinner hatt noe større sjanser til opprykk enn menn. I omstillingsåret 1994 fikk imidlertid tre ganger så mange menn opprykk og lønnstillegg som kvinner. Fra 1994 er 30 prosent av de som har sluttet kvinner, og kvinner utgjør bare 30 prosent av de nyrekrutterte, heter det i rapporten.

– Den skjeve kjønnsfordelingen i avgang og nyrekruttering har ført til at opprykksforskjellene viskes ut, påpeker Marit Hoel.

Se også: Uenig i kvinnerapport

Annonse