Annonse


Ericsson ny i NTC

Netscape Technology Center er – til tross for sitt utenlandsk-klingende navn – et lokalt fenomen hvor fire norske selskaper i et års tid har samarbeidet om å utvikle og demonstrere Internett- og Intranett-produkter basert på Netscapes teknologi.

Telenor-suksess
Deres største suksess hittil har vært samarbeidet med Telenor om det såkalte Marlink-prosjektet som er et tilbud til skipsfartsnæringen om globale, satellittbaserte Internettløsninger.

Ericsson inn
Nå har Skrivervik Data, Toshiba, Informix og Netscape-importør Nocom også fått med seg Ericssons norske datterselskap inn i samarbeidet. Meningen er blant annet at Ericssons skalbidra til å muliggjøre store Internett-løsninger basert på selskapets kompetanse innen telesektoren.

Godt posisjonert
– Samtidig blir vi godt posisjonert for å dekke også mobile Internettbaserte løsninger innen samarbeidet, sa NTCs leder Haakon Kayser da nyheten om Ericssons inntreden i konsortiet ble sluppet på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Annonse


Ny leder
Haakon Kayser, som inntil nylig har vært daglig leder i Nocom AS, blir nå leder (og eneste ansatte) i NTC.

– Hittil har dette fungert som et rent samarbeidsprosjekt mellom medlemmene. Vi har imidlertid innsett at det er nødvendig med en mer strukturert ledelse og et fast kontaktpunkt for kundene, sa Kayser i en kommentar til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse