Annonse


Vekst for PMS Norden

Policy Management Systems (PMS) Norden hadde en omsetningsvekst fra 1995 på hele 15 prosent til 234 millioner kroner i fjor.

Gode avtaler
Avtaler inngått våren 1996 og effektivisering av Datasenteret var hovedårsakene til den sterke veksten i omsetning og resultat, mener PMS.

– Effektiviseringen er en konsekvens av PMS Nordens investering i ny maskinteknologi i 1995. Selskapet forventer positivt utslag av teknologiskiftet også i 1997, sier markedsdirektør Morten Søgård i PMS Norden.

Lavere i år
– Økt konkurranse på levering av datakraft har ført til prispress i markedet, slik at selskapet forventer et noe lavere resultat i 1997, sier Sørgård.

Reinvesterer
PMS Norden betaler ikke utbytte av fjorårets overskudd, men reinvesterer i videreutvikling av produktporteføljen. Selskapet utvikler programvare til forsikring og finans. Selskapet leverer også datakraft og øvrige relaterte tjenester til forsikrings- og finansindustrien.

Annonse