Annonse


Nå skal Cisco tas

På kort sikt er allerede jobben gjort: Det nye selskapet får en stab på 12.000 mennesker og en omsetning på 32,5 milliarder kroner, mot Ciscos 8700 ansatte og 26 milliarder i siste regnskapsår. Men utviklingen skjer fort i denne bransjen:

Ciscos vekst (gjennom økt omsetning og oppkjøp) var på 83 prosent i siste finansår. For et halvt år siden jobbet det 6000 mennesker i Cisco – så det er ingenting som sier at ledelse i dag betyr ledelse på sikt for nye 3Com.

Slutt på de syv dvergene
Tidligere snakket man om Cisco og de syv dvergene. Det eventyret er i hvertfall slutt nå, med Bay og nye 3Com som de to største konkurrentene i den nye nettverksbransjen man ser konturene av mot slutten av 90-tallet.

På den annen side er det selvfølgelig en viss sjanse for at denne siste fusjonen vil resultere i et nytt Bay Networks: Et selskap hvor veksten stoppet nesten helt opp mens to vidt forskjellige organsisasjonskulturer fortvilet har prøvd gjennom et par år å vokse sammen. Også 3Com og U.S. Robotics starter samlivet med to forskjellige bedriftskulturer og to vidt forskjellige markedssegmenter.

Annonse


Remote Access og konsumentmarkedet
Men på den annen side er fjernoppkobling – Remote Access – stadig viktigere i Internett-verdenen. Der har 3Com omtrent ingen produkter. U.S. Robotics er blant markedslederne, sammen med selskaper som Ascend. Også Cisco arbeider hardt med å komme seg inn på markedet for remote access og Internett-tilkobling.

Dessuten er U.S. Robotics meget godt plassert hos PC-forhandlere verden rundt, noe som 3Com antakelig kan dra nytte av etterhvert som Ethernet-kort og små nettverks- og hub-løsninger i stadig større grad blir rene konsumentprodukter.

I Norge har 3Com i dag sitt eget kontor, mens U.S. Robotics er representert gjennom System-divisjonen (tidligere Vestfold Industridata) i Santech Micro Group.

  • Se også: Ny gigantfusjon

    Annonse


  • Annonse


    Annonse