deskill

Annonse


Katalog slanking

deskill– Flere skilsmisser, hver person med fast telefon, egen mobiltelefon og e-postadresse er forhold som fører til at katalogene øker i volum. Samtidig viser våre undersøkelser at folk ønsker en slankere og mer håndterlig utgave av katalogene. Derfor er det viktig for oss å finne måter å redusere omfanget av katalogene på, sier Informasjonssjef Cecilie Melland i Telenor Media til Dagens Telecom.

Reduserte 29 tonn i Akershus
Telenor får redusert sine papir- og trykkekostnader ved at etternavn bare føres oppp en gang i årets telefonkataloger. Bare for katalogdel 2 (Akershus) blir det rundt 20 millioner færre trykte sider, noe som utgjør et redusert papirforbruk på 29 tonn.

Sparer store penger
Med etternavnkutt er det blitt plass til fire i stedet for tre spalter med navn på hver katalogside. Telenor spare penger og ønsker også å oppnå en økt miljøprofil – katalogene er nå fullt ut resirkulerbare.

Selv om den tradisjonelle telefonkatalogen bli overflødig for de fleste, tror Telenor Media på et fortsatt langt liv for sin papirversjon.

Annonse


Blitt online
Telefonkatalogen er også on-line og de gule sidene finner du på Internett. Hvis du kjøper alle landets telefonkataloger koster det 1.920 kroner.

Billigere er det å velge Telenors papirløse alternativ – en CD med telefonnummer for hele landet som koster 450 kroner.

Annonse


Annonse


Annonse