Annonse


WM-data inn i NATO

WM-data utviklet i fjor et interaktivt opplæringsprogram for FMV og det svenske flyvåpenet. Det har betegnelsen «Side Winder» og vakte stor interesse også utenfor Sveriges grenser.

Dette var utgangspunktet for at industrigruppen BGT kontaktet WM-data for å kontrollere mulighetene for å tilpasse programmet for anvendelse innenfor NATO.

Pedagogisk modell
– Multimediaprogrammet bygger på nye pedagogiske modeller, som gjør det mulig for pilotene selv å hente ut den informasjon de trenger. De styrer selv sin læringsprosess ved å stille spørsmål til pro-grammet, sier kreativ sjef Lars Hellqvist i WM-data Education, Sverige.

Omsetter for 1,5 milliarder
Side Winder, som kjøres på en vanlig PC, er ment å skulle komplettere de meget avanserte simulatorene som i dag er i bruk i en rekke flyvåpen.

Tyske BGT omsetter for ca 1,5 milliarder kroner og leverer stridsroboter til 15 ulike flyvåpen.

Annonse


Annonse


Annonse