Annonse


Telefon en menneskerett?

poln1848.ast – desket
Det er Oftels markante leder, Donald Cruikshank, som nå går ut med en melding om at det ikke sømmer seg at 700 000 briter ikke har telefon fordi de ikke har råd til det. Telefonen er en menneskerett.

«Lifeline»
Derfor ønsker Cruikshank å tvinge British Telecom til å innføre en ordning han kaller ”Lifeline”. Målgruppe: Alle som ikke kan betale for BTs standard-tilbud – og alle som får nerver ved tankene på telefonregningene som kommer i postkassen når de minst ønsker det.

Interessant for Norge?
Det er ikke bare England som har dette problemet. Også i Norge vil differensiering av basisabonnementet kunne være til fordel for mange av Telenor Privats kunder – eller for kunder som ikke ser seg råd til å ha telefonabonnement.

Halv sperring
Et av forslagene er at konsekvensene av ubetalte regninger skal bli mindre: Oftel ønsker at BT skal innføre en ”halv sperring”, hvor abonnenten kan ta imot samtaler men ikke ringe selv. Også andre teleoperatører bør tilby en slik ordning, mener Oftel.

Annonse


Ringe nødnumre
Lifeline-abonnentet er en variant av dette: Med et slikt abonnement skal brukeren betale 50 pence i uken for å disponere telefonen til å ringe nødnumre og til å ta imot innkommende samtaler.

Dette vil jo i alle tilfelle gi penger til BT, siden alle inngående samtaler jo betales av oppringeren.

20 millioner pund
Hele ordningen vil koste omlag 20 millioner pund (200 millioner kroner) for BT, i følge Oftels beregninger. Da vil de aller fleste av Englands 900 000 telefonløse (7% av husstandene) være tilknyttet.

Men fordelene ved å være ”Universell tjenestetilbyder” vil langt overgå disse kostene, mener Cruikshank.

Annonse


Annonse


Annonse