Annonse


Telebiler for millioner

Den første store billeveransen skjedde hos Toyota Sentrum i Oslo i fjor høst. Telenor overtok 47 nye biler hvorav flesteparten var av av merket Toyota.

Lønnsomt
I følge Toyota er det lønnsomhet som har fått Telenor til å leie biler fremfor å eie. Det er også inngått vedlikeholdsavtaler for bilene.

Prisen for å leie en middels stor Toyota er en engangssum på 25.000 og en årlig utgift på 18.000 kroner, men større kunder kan inngå rabattavtaler, opplyser Toyota Sentrum på Skøyen.

99 millioner årlig
Uten rabattordninger og utgifter til vedlikehold vil Telenor få en engangsinvestering på omlag 137,5 millioner kroner. Den årlige utgiften uten rabatter blir på 99 millioner kroner når alle de 5.500 bilene er levert.

Annonse


Annonse


Annonse