Annonse


Rekrutterer for 50 mill.

Sparbanken og Enator har undertegnet en avtale som innebærer datastøtte og overføring av kompetanse til bankens dataavdeling Spadab.

År 2000
I følge Sparbanken tror de at tilgangen kommer til å være begrenset de nærmeste årene på ressurspersoner med datakompetanse. Utfordringene antas først og fremst å ligge ved overgangen til « År 2000» og ved en eventuell svensk overgang til EMU.

Overføring
For å unngå overgangsproblemer har Sparbanken inngått avtalen med Enator.

– Avtalene innebærer ikke bare en styrking av ressursene. Stor vekt legges også på å overføre kompetans fra Enator til Spadab, sier viseadministrerende direktør i Enator Jerry Lundqvist.

– Sparbanken får tilgang til Enators kompetanse på områder som prosjektstyring, målemetoder, objektorientering og utdanning. Dette var avgjørende for vårt valg av Enator som samarbeidspartner, sier utviklingssjef for Sparbankens dataavdeling Spadab, Lennart Flyrén.

Annonse


Annonse


Annonse