Annonse


IT på hjul

Mandator har også tidligere levert IT-tjenester til Volvo. Den nye avtalen innebærer at Volvo reduserer antall leverandører og styrker kontakten med noen få.

Trend
Ramme avtalen med Volvo gjelder alle typer tjenester som Mandator tilbyr. Trenden blant svenske storbedrifter nå er å knytte langsiktige rammeavtaler med partnere for å oppnå stabile forhold mellom leverandør og kunde, opplyser Mandator.

Reduksjon
Mandator økte i fjor sin omsetning med 19 prosent, fra 209,4 til 249,9 millioner svenske kroner. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 5,2 millioner for perioden mai til desember 96 (åtte måneder), en reduksjon på 7,8 millioner fra regnskapsåret 95 (tolv måneder).

Mandator ble registrert på Stockholms fondsbørs den tredje januar i år.

Annonse


Annonse


Annonse