Annonse


Gevinster på nett

Løsningen skal gi organisasjonen mulighet til å overvåke hvilke konkrete gevinster som kommer ut av i Internett- og intranett-investeringene.

Besøksinformasjon
Informasjon om hvem som besøker nettstedet, hvorfor de er innom, hvor de kom fra, når besøket fant sted og hva resultatet ble, er noen av de tingene som skal hjelpe bedrifter og andre med å si noe om lønnsomheten i egne Internett-prosjekter.

Effektivt
Oversikt over ansattes bruk av eget web-sted, kan gi en pekepinn om hvor effektivt det er å spre interninformasjon på denne måten.

Systemet åpner også for å sammenligne offentlig besøk på for eksempel en presentasjons-web med antatt effekt av tradisjonelle markedsaktiviteter, melder SAS Institute.

Annonse


Annonse


Annonse