Annonse


Cisco vil ha sikre nett

Tidligere i vinter kunne Cisco og Hewlett-Packard fortelle at de to selskapene skulle samarbeide på en rekke områder, særlig innen nettsikring, uten at det ble klart hva denne avtalen egentlig skulle innebære.

Nå er det blitt noe klarere, etter at Cisco og HP har fått med seg Microsoft og Oracle i en ny sammenslutning, kalt Enterprise Security Alliance.

Sikkerhets-strategi
I følge alliansens charter skal målet være å ”spre internt samvirkende, standardbasert sikkerhet til nettverkets klienter, servere og infrastruktur, samtidig som man skal muliggjøre konsistent, sentralstyrt sikkerhets-strategi for store kunder”.

Tidsrammer
Rent praktisk skal alliansen i første omgang utvikle en felles strategi med tilhørende tidsrammer for nettverkssikkerhet. En felles sikkerhets-spesifikasjon skal utvikles og selskapene vil samarbeide om det de kaller viktige teknologier, så som IPsec og digitale sertifikater.

Annonse


Ciscos egen strategi
Samtidig har Cisco lansert sin egen strategi for sikkerhet i nettverk. I følge selskapet vil det nye sikkerhetskonseptet gjøre at kundene på en enkel måte kan utvikle en sentral sikkerhetspolicyy som siden distribueres og anvendes i hele bedriten, fra brukeren på hovedkontoret til den mobile beruker.

Den nye satsingen på sikkerhet skal gjennomføres i ulike etapper de neste 18 månedene.

Annonse


Annonse


Annonse