Annonse


BT med norsk e-post

Norske Maxware har lenge hatt suksess i utlandet med sin programvare for X.400. Høsten 1996 valgte blant annet internasjonale selskaper som Digital Equipment og Getronics å satse på Maxwares produkter.

Sikker post
Nå er det BT som velger MailmaX.400 for å oppgradere sitt X.400-baserte tilbud fra den såkalte 84-standarden til 88-utgaven av X.400.

X.400-standarden for elektronisk post er regnet som langt sikrere enn vanlig Internett-post.

Message Exchange
Message Exchange, er produktnavnet på den forbedrede tjenesten som Wick Hill skal tilby på vegne av BT.

Annonse


En av fordelene med MailmaX.400 er at Maxware har utviklet grensesnitt (gateways) mot andre tjenester, slik at man kan sende ett og samme brev som e-post til en mottaker, som fax til en annen og telex-melding til en tredje. Gateway-løsninger for LAN-baserte e-post-systemer som Microsoft Mail og cc:Mail hører også med.

4.000 brukere?
– Det er ikke lett å oppgi noen verdi av avtalen i England, sier Øyvind Berg i Maxware til Dagens Telecom.

– Det dreier sg om en rammeavtale som strekker seg over 3 år og hvor inntil 4000 eksemplarer av MailMax skal ut til brukerne. Forøvrig regner vi med at det vil komme flere spennende nyheter fra England og BT i nær fremtid, sier Berg til Dagens Telecom.

Standard i det offentlige
Statsforvaltningen i en rekke land, inkludert Norge, har eksempelvis satset på X.400 som offisiell e-post-standard. Sikkerhetsaspektet er ikke det minst viktige argumentet for X.400 fremfor Internett-post.

Dette har blant annet Maxware tjent på, siden dette selskapets On-mail er et av de få X.400-baserte internpost-systemene som er tilgjengelig i dag. Også EU har satset på X.400.

Annonse


Annonse


Annonse