Annonse


Tysk proteksjonisme

Liberaliseringen av telekommunikasjonsmarkedet vil ødelegge overskuddet og verdien av Deutsche Telekom, skriver den tyske finansministeren Theo Waigel til ministeren for post og telekom i et brev som Financial Times har fått innsyn i.

Lisenspåbud
For å unngå en anslått verdireduksjon på 9,6 milliarder kroner, foreslo finansministeren at internasjonale teleleverandører skulle pålegges å søke nasjonale lisenser selv om selskapene kun planla å operere i store forretningssentra som Frankfurt.

Ekstraskatt
Tyske myndigheter har også foreslått å ta ekstra betalt av utenlandske teleleverandører for både virkelige og potensielle kunder opplyser advokatfirmaet Rankinson som representerer flere internasjonale videreselgere av tellerskritt.

Annonse


Annonse


Annonse