Arkiv

Annonse


Sikrer utkantskoler

ArkivDet er professor Tom Tiller og direktør Gunnar Grepperud ved Unikom i Tromsø som har foreslått den nye modellen. Unikom er en del av Universitetet i Tromsø.

Femårig prosjekt
-Vi ønsker nå å starte et femårig FoU-prosjekt hvor modellen utprøves på nedleggingstruede skoler, sier Tiller til Dagens Telecom.

Fjernundervisning
I modellen inngår at samtlige elever utstyres med bærbar PC. Undervisningen skal enten foregå i skolebygget eller hjemme eller i en kombinasjon av disse to stedene.

Større foreldreengasjement
– Resultatet blir da omlegging og ikke nedlegging av skolene. Den nye undervisningsmodellen stiller større krav til foreldre og lokalsamfunn om deltakelse i undervisningen.

Annonse


Mange foreldre har sagt seg villige til å lære og bruke ny teknologi for å kunne hjelpe skolebarna. Dette til tross for at mange aldri har tatt i et tastatur.

Blir i lokalsamfunnet
Den nye modellen gjør at barna slipper unna timelange buss- eller båtreiser hver dag.

Australsk mønster
– Ideen til den nye måten å undervise på er blant annet hentet fra Australia, hvor bruk av telekommunikasjon til fjernundervisning har foregått siden 50-tallet, sier Tiller til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse