Gro Groven

Annonse


Nato-midler til russerne

Gro GrovenForsvarsalliansen Nato har opprettet et eget fond som støtter oppbygging av infrastruktur i Øst-Europa. Midlene er øremerket tiltak som gir Internett-tilgang for flest mulig i land som tidligere lå i Østblokken.

– Tanken bak fondet er at kommunikasjon fremmer vennskap og bryter ned fiendebildet. Akademiske institusjoner som vi samarbeider med, er en spesiell målgruppe for Nato-midlene, sier informasjonssjef Sigurd Sjursen i Norut Informasjonsteknologi til ukeavisa Telecom Revy.

Kommunikasjon prioriteres
For å få slike midler må søknaden involvere en prosjektleder fra et Nato-land og en fra et tidligere Østblokk-land. Vår bakgrunn for søknaden er at Norut Informasjonsteknologi i Tromsø er involvert i Barentssamarbeidet, som skal styrke kontakten mellom de fire landene i Barentsregionen.

– Å skaffe internettforbindelse til flere forskere i Barentsregionen har fått førsteprioritet i inneværende år, sier Sjursen.

Annonse


Kommunikasjonsprosjektet har fått navnet BarNet II og er en naturlig oppfølger av BarNet I – programmet som ble finansiert av Barentsprogrammet i 1996. Dette skaffet internettforbindelse med Kola Science Center og Petrozavodsk State Universty.

Nato støtter infrastruktur
– Vårt ønske er å gi Internett-tilgang til tre nye institusjoner, Murmansk State Technical University, Pomor State University og Arkhangelsk Medical Academy.

– Vi har undersøkt mulige finansieringsmodeller og har kommet fram til at det er mulig å få støtte fra Nato Network Infrastructure Grant og fra Barentsprogrammet, sier Sjursen.

– Da tar vi utgangspunkt i støtte fra Nato til kjøp av utstyr og tjenester direkte relatert til etablering av Internett. Fra Barentsprogrammet søker vi om støtte til lønn og reisekostnader.

Flest mulig brukere
I prosjektet satses det på å etablere en 64 kbps leid linje som enten deles mellom forskningsinstitusjonene eller den disponeres alene. Linjene kan også brukes av andre i universitetsmiljøene enn de Norut samarbeider direkte med.

– Forutsetningen for å få midler fra Nato-fondet er at flest mulig kan bruke infrastrukturen som støttes. Støtten vil blant annet gå til oppbygging av lokalnett, innkjøp av servere og linjeleie for sju måneder for de tre institusjonene.

– Vi er interessert i at Internett brukes til prosjekter innen Telemedisin. Også de som arbeider med telemedisin mot Russland er interessert i at det blir etablert Internettforbindelser, sier Sjursen.

Dagens nett dårlig
Kvaliteten på dagens linjenett er variabel. Det som går over det gamle russiske nettet har både dårlig kvalitet og dårlig kapasitet.

– For to år siden foretok vi en test av linjene for å se om de dugde til datakommunikasjon. Vi testet blant annet en linje fra Arkhangelsk mot Murmansk. Dersom vi stilte dataoverføringen til 1200 Baud, gikk kommunikasjonen med et nødskrik.

Andre steder er forholdene i ferd med å bedres, særlig i nettet mellom Murmansk og Norge, hvor Telenor Invest har levert utstyr og lagt fiberoptisk nett med tilknytning til digital sentral.

Annonse


Annonse


Annonse