Annonse


Utvidet avlytting

Et nytt lovforslag utvider arbeidsområdet for sikkerhetstjenesten. Arbeidet med den nye loven startet i 1991, men når den nå sendes ut til høring av Forsvarsdepartementet, så er det med en høringsfrist på en knapp måned.

Nytt arbeidsområde
– Det kan se ut som om om s-tjenesten er ute etter å få et bredere arbeidsgrunnlag etter at gamle arbeidsområder er skrumpet inn, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Nils Øy til Aftenposten.

Øy er betenkt over lovforslaget, og mener det utvider hele grunnlaget for tjenestens virkeområde, og utvider den hemmelige sfæren i det norske samfunn.

Mer Hysj!
Senterpartiets Marit Arnstad er ikke nådig overfor lovforslaget:

Annonse


– Meningsløst med mer hemmelighold. En så viktig sak bør gjennomføres med normale tidsfrister! Arnstad peker også på at Stortinget har bedt om en bred behandling for å studere nærmere forvaltningens praktisering av Offentlighetsloven.

Uten varsel
Forslaget til ny lov utvider virkeområdet på dagens lover. Sikkerhetstjenesten skal få myndighet til å gjøre tekniske undersøkelser ved alle landets foretak og kommuner som behandler «skjermingsverdig informasjon». Samtykke er ikke nødvendig ifølge forslaget.

Forsvaret som hackere
Forsvaret skal også få utvidete muligheter til å prøve datasystemenes «motstandsdyktighet». Dette innebærer at de militære kan gjøre «innbrudd» på andre etaters maskiner.

Loven innebærer også krav til skjerpet straff for offentlig ansatte som kommer i kontakt med «skjermingsverdig informasjon», dersom de skulle røpe opplysninger som blir regnet som hemmelige.

Loven vil også innføre en strengere taushetsplikt overfor offentlig ansatte, med lovbestemte straffesanksjoner.

Samtidig utvides begrepet «Rikets sikkerhet» slik at flere forhold nå skal komme inn under begrepet.

Annonse


Annonse


Annonse