Annonse


Pakker i søkelyset

Systemet kalles Web Tracker og er koblet opp mot TNT EWs eget IT-system, Global Link. Data fra over 200 land vil dermed kunne gi kunden mulighet til selv å hente ut oppdatert informasjon fra hele verden, 24 timer i døgnet.

Web Tracker systemet gir informasjon om samtlige etapper på reisen, fra leveransen hentes til den blir levert.

Skaffer dokumentasjon
– Våre kunder kan dermed yte enda bedre service overfor sine forretningsforbindelser. Med et tastetrykk kan de skrive ut papirkopier og dokumentere når leveransen fant sted, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i TNT Norge.

Ved hjelp av fraktnummeret kan opp til ti forsendelser følges på en gang med det nye systemet.

Annonse


Annonse


Annonse