Annonse


Mer samtrafikk

De nye samarbeidspartnerne er det nordiske Tele8 og det nederlandske selskapet BelNet Holland. Tilsammen har nå TeleDanmark ni avtaler om samtrafikk med utenlandske teleoperatører.

Avtalen innebærer at TeleDanmark og de to nye operatørene på markedet kan bruke hverandres nettverk. Det betyr også at de to nye aktørene på det danske markedet kan tilby samtaler fra Danmark og til utlandet.

Avtaler om samtrafikk inngås i stor skala over hele Europa, og er en følge av liberaliseringen av telekommunikasjonsmarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse