Arkiv

Annonse


Godt år for ECSoft

ArkivResultatet endte på vel 14,5 millioner kroner, en økning fra 670.000 kroner.

Oppkjøp
Etter oppkjøp og sammenslåinger har ECSoft avdelinger i Norge, England, Danmark og Sverige. De norske aktivitetene utgjorde i fjor vel 91 millioner kroner, mot 69 millioner året før. Resultatet ble på 9,6 millioner, en forbedring på 37 prosent.

130 av konsulentsselskapets 460 ansatte er engasjert i Norge.

Billingsystemer
– ECSoft satser på utvikling av inntektsbringende IT-systemer, som for eksempel billingsystemer. Kundene vi har på disse løsningene øker i omsetning, og da vokser vårt engasjement samtidig, sier adm. direktør Bjarte Frøylands til Dagens Telecom.

Da ECsoft ble lansert på NASDAQ-børsen i New York like før jul, verdsatte aksjekjøperne gruppen til 800 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse