Annonse


Cisco demper ansettelser

Om dette virker litt ulogisk, er forklaringen i følge analytikeren Eric Blachno, referert av nyhetsbyrået Bloomberg såre enkel:

Børsfolk er redd for at når Cisco ansetter færre nye medarbeidere, er dette en indikasjon på hvordan selskapet ser på etterspørselen i industrien. Han mener selv at både Cisco og resten av nettverkselektronikk-industrien vil fortsette å vokse sterkt.

Fra 900 til 500 per kvartal
Cisco ansatte i gjennomsnitt 900 personer de siste kvartalene, i følge selskapets sjefsøkonom Larry Carter. Årsaken til lavere vekst i ansettelsene nå er at selskapet ønsker å sørge for at de løpende kostnadene ikke vokser fortere enn salget.

– Vi mener det er fornuftig ledelse å være sikker på at utgiftene ikke vokser fortere enn vår omsetning, sa Carter.

Annonse


I dag er det 10.500 personer ansatt i Cisco på verdensbasis, i følge Carter.

Vekst: 60 prosent
Det er verd å merke seg i en slik sammenheng at Cisco forventer å greie sin beregnede eventyrlige vekst i omsetning i 1996 på 60 prosent. Til sammenlikning er det ventet at veksten i industrien som helhet vil ligge et sted mellom 30 og 50 prosent.

Oppkjøp
Om Cisco fortsetter sin vane med å kjøpe opp selskaper som har interessant teknologi eller av andre grunner havner på handlelista, er det ingen grunn til å tro at ikke omsetningsveksten fortsetter.

Vil ikke skade?
Enkelte analytikere og investorer som er referert i amerikansk presse mener nedgangen i ansettelsesveksten ikke vil skade bedriften, tvert om: De mener dette gir grunn til å kjøpe aksjene, både fordi markedet priser dem lavere og fordi en fokusering på kostnader kan gi høyere utbytte og kurser seinere.

Annonse


Annonse


Annonse