Annonse


Banker frykter Internett

Det er ikke bare det norske Datatilsynet som er bekymret over manglende sikkerhet for transaksjoner via Internettet.

Den svenske SE-Banken har nå oppdaget at deres Internettkunder har hatt muligheter for å disponere andre kunders konti. Den svenske Finansinspeksjonen behandler i disse dager den ømtølige saken.

Dårlig sikkerhet
– Edb-sikkerheten er så dårlig i forhold til Internett at en bank, eller en annen forretningsvirksomhet, snart vil gå konkurs etter å ha opplevd ulovlig inntrengning i selskapets EDB-system, sier ikke navngitte eksperter i datasikkerhet til den svenske avisen Dagens Industri.

Idiotsikkert?
– Internett er et åpent, offentlig nett som mange har adgang til. Mange har store kunnskaper om hvordan nettet fungerer. Derfor er det umulig å gjøre nettet idiotsikkert, sier konsulent i det svenske Network Management Klas Hellstadius.

Han hevder at det finnes tilfeller fra USA om virksomheter som er gått konkurs etter ulovlig inntrengning.

Annonse


Annonse


Annonse