Annonse


NetCom fikk Hordaland

Etter avsluttet anbudskonkurranse har NetCom danket ut Telenor og flere utenlandske teleoperatører. Hordaland fylkeskommune har valgt NetCom som sin leverandør, og det er pris og kvalitet på utenlandstelefonien som har avgjort kampen.

Sparer mye
– Denne avtalen vil gi oss store besparelser, og vi er glade for at liberaliseringen og utviklingen i telemarkedet kan utnyttes på denne måten, sier innkjøpssjef Rolf Stefner i Hordaland fylkeskommune.

Avtalen som er inngått er av to års varighet, med opsjon til å forlengelse i ytterligere to år.

Den nye avtalen styrker NetComs posisjon i Bergen.

Annonse


Sterke i Bergen
– Denne avtalen om utenlandstrafikk kommer i tillegg til de mobil-avtalene vi nettopp har inngått med blant andre Bergen Taxi og Taxi Vest. Bergen er ett av våre satsingsområder, og det er hyggelig at vi blir valgt fremfor de internasjonale telverkene, sier Kristian Renaas i NetCom Bedrift.

Storforbruker
Hordaland fylkeskommune kjøper årlig teletjenester for 25 millioner kroner, og av dette utgjør telefoni til utlandet omlag én million kroner. Haukeland sykehus er den største forbrukeren av utenlandstelefoni i fylkeskommunen, og ringer hvert år for cirka 600.000 kroner. Flest telefoner går til Sverige (ca. 27%), mens det også ringes flittig til Danmark (15%) og England (13%), opplyser NetCom i en pressemelding.

Annonse


Annonse


Annonse