Anne Tollerud

Annonse


Frykter to-takstsystem

Anne Tollerud– Om 18 til 24 måneder vil utbyggingen av DECT og DCS-1800 ha kommet så langt at konkurransen mellom de tre mobil-systemene er en realitet, sier Herbern til Dagens Telecom.

Prispress
– Konkurransen mellom DECT og DCS-1800 vil presse takstene, også for GSM-900. Samtidig er de nye systemene ulønnsomme å bygge ut i distriktene på grunn av rekkevidden av signalene. Dette vil føre til en prisdifferensiering mellom by og land som er bekymringsfull, sier Herbern til Dagens Telecom.

Endre rammeverket?
Både det etablerte systemet GSM-900 og de kommende systemene DCS-1800 og DECT har relativt like utbyggingskostnader, men bare GSM-900 er pålagt utbygging i distriktene.

Dagens mobilleverandører Telenor Mobil og NetCom er nå bekymret for at andre utbyggere av de to nye systemene skal berike seg på bare å bygge ut i byer med stort potensiale for inntjening.

Annonse


– Vi har tatt problemstillingen opp mot høringsinstansene, og det er klart at rammeverket må endres, sier Herbern. Han ønsker selvsagt ikke at en ny operatør av DCS-1800 bare skal få kose seg i byen.

Ingen løsning?
Telenor Mobil-sjefen er bekymret over hvordan man skal kunne takle by- og distriktsproblematikken uten store konsekvenser for kunder og utbyggere.

– Foreløpig finnes det ingen løsning, det blir galt uansett hvilke pålegg som gis. Hvis høye priser pålegges i tettsteder, vil en tredje operatør kunne skumme fløten uten større utbyggingskostnader og ansvar for distriktene. Et pålegg om lave takster tilsvarende bytakst i distriktene derimot, vil bety kroken på døra for NetCom og Telenor Mobil som har høye kapitalkostnader ved utbygging i distriktet, sier Herbern til Dagens Telecom.

Strengere krav
– Den eneste mulige løsningen jeg ser er strengere krav til utbygging av DCS-1800, slik at man kan få til en balansegang, sier Herbern.

Annonse


Annonse


Annonse