Annonse


Elektroniske kommuner

Askøy og Ringsaker har allerede tatt Offentlig Service Torg (O.S.T.) i bruk, og Lokalnett er i forhandlinger med mellom ti og tolv andre kommuner.

Lokalt fokus
– Vi fokuserer på lokalsamfunnet med våre produkter. Offentlig Service Torg tilbyr en informasjonskanal hvor beboerne i en kommune enkelt kan innhente offentlig informasjon i sitt nærmiljø, sier Nils Johan Brede i Lokalnett.

Ambisjoner
Lokalnett ble etablert i fjor høst og har som mål å få avtaler med mellom 20 og 50 kommuner i løpet av 1997.

Brede vil ikke uttale seg om anslag for omsetning eller resultater, men selskapet regner med å gå i pluss i løpet av året. Med ambisjoner om 50 kommune-avtaler om en basismodul til rundt 100.000 kroner, vil omsetningen for i år kunne komme opp i fem millioner kroner. I tillegg kommer avtaler for tilleggsmoduler.

Annonse


Skjenkebevilling på Internett
– Kommunenes innbyggere skal kunne gå inn på O.S.T. for å hente ut offentlig informasjon og sende søknader eller fylle ut skjemaer gjennom tjenesten. Etterhvert vil tjenesten bli interaktiv, slik at du faktisk skal kunne søke om skjenkebevilling og få søknaden godkjent med en gang, sier Erling André Vold i Lokalnett til Dagens Telecom.

Offentlige utfordringer
– Vi ønsker å løse en rekke utfordringer som offentlig sektor står overfor i dag. Blant annet mangelen på koordinering mellom de forskjellige etatene og publikumstilgjengelighet. Vi tror at O.S.T. vil gi kommunene økt fokus på målgrupper og at kommunens innbyggere lettere vil få kjennskap til sine rettigheter, sier Brede.

Avissatsing
A-pressen eier 51 prosent av Lokalnett. Selskapet vil i nær framtid lansere sitt andre hovedprodukt, LokalTorg, i samarbeid med lokalaviser og andre lokale samarbeidspartnere.

Se også:
Offentlig nett-torg

Annonse


Annonse


Annonse