Deskillustrasjon

Annonse


Bygger nett for 15 mrd.

DeskillustrasjonDet er en undersøkelse ukeavisen Telecom Revy har foretatt som viser de svært høye tallene. Til sammenlikning koster Gardermoenutbyggingen 11,4 milliarder (1992-kroner).

Nettutbyggingen i Norge er bare en del av norske teleinvesteringer som i inn- og utland vil komme opp i over 30 milliarder kroner i løpet av kun tre år. Det er ingen tvil om at den enorme milliardrullingen i nettutbygging vil gi Norge flere telenett i toppklasse.

Ti sentrale aktører
Telecom Revy har innhentet tallene fra de ti mest sentrale aktørene på det norske markedet. Tallene er basert på de enkelte operatøreres egne investeringsanslag. Ukeavisa har kun tatt med tall omkring nettutbygging.

Satellittinvesteringer, utenlandsinvesteringer og en god del tjenesteutvikling er ikke med i Telecom Revys undersøkelse.

Annonse


Likevel er milliardrullingen formidabel. Og den er sterkt voksende. Det er to hovedårsaker til det høye tallet: For det første er Telenors nettutbygging enorm til tross for at det norske telenettet er fulldigitalisert innen utgangen av året.

For det andre vil utbyggingen av tre DCS-1800-nett sluke milliardbeløp. Alt tyder på at Telia Norge blir den nest største telenett-investoren i Norge i denne perioden.

Hermansen investerer mest
– Telenor Nett vil investere omlag to milliarder kroner i hvert av årene 1997 og 98 i nettutbygging. Investeringsnivået for 1999 er ikke avklart, men det er ikke usannsynlig at det vil ligge på samme nivå. I fjor investerte Telenor Nett 1,7 milliarder kroner i det norske telenettet, sier informasjonssjef Lise Gullberg i Telenor Nett til Telecom Revy.

Adm. direktør Stein Hansen i Telenor Mobilnett anslår investeringsnivået for selskapet til minimum to milliarder kroner over de tre årene fram til 1. januar 2000. Dette kommer i tillegg til Telenor Netts utbygginger.

Nordahl satser også
Adm. direktør Terje Nordahl i Telia opplyser at i fastnett – stamnett, aksessnett og svitsjer – vil de årlige investeringene ligge på mellom 200 og 500 millioner kroner. Alt avhengig av hvor mye de bestemmer seg for å bygge selv og hvor mye de leier.

– Vi søker DCS-1800-lisens, men er midt i beregningene for hva en slik utbygging vil koste og vil overhodet ikke anslå dette nå, sier Terje Nordahl til Telecom Revy.

Summerer vi Nordahls fastnettutbygging og Teleplans anslag for DCS-1800-utbyggingen kommer vi til at Telia må investere et sted mellom 2,6 og 3,5 milliarder kroner i tre års perioden. Vi har i anslaget tatt midt på treet: Tre milliarder kroner.

Informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom anslår deres investeringsnivå i perioden til å ligge på i underkant av en milliard kroner.

Oppsiktsvekkende planer
Det som overrasket Telecom Revy mest var de høye investeringsplanene til energiforsyningens teleorganisasjoner.

EniTel-selskapene, ElTele-selskapene og Statnett vil totalt investere to milliarder kroner i telenett fram til år 2000.

– Markedsføringsselskapet EniTel, samt 34 tilsluttede energiverk vil i hvert fall investere rundt 800 millioner kroner fram til år 2000 i fiberoptisk nett, SDH-utstyr og påspinning av fibernett på kraftkablene, sier styreformann Øyvind Hauge til Telecom Revy. Han er til daglig økonomidirektør i Statnett-konsernet. Hauge utelukker ikke at summen kan bli noe større enn det han har anslått.

Omkring en milliard
I tillegg til dagens 34 selskaper som er direkte medeiere i EniTel, samarbeider organisasjonen med fire andre, selvstendige energiverk.

Andre kilder i EniTel-organisasjonen og Statnett har tidligere ovenfor Telecom Revy hevdet at investeringsrammen for EniTel-selskapene vil bli på rundt en milliard kroner. Dette har sammenheng med en forventning om at flere energiselskaper og energiverk vil slutte seg til EniTel fram til år 2000.

ElTele as. usikker
– Jeg vet rett og slett ikke hvor mye den sentrale ElTele-organisasjonen kommer til å investere i telenett fram til år 2000, sier adm. direktør Magne Rygg i ElTele AS. Han sier at investeringsnivået kan være alt fra 100 millioner kroner til 500 millioner, alt avhengig av hvor mange kunder selskapet får. Telecom Revy tar derfor et forsiktig anslag på 100 millioner kroner på ElTele AS, som er “moderselskapet” i den nasjonale ElTele-organisasjonen.

– Dersom ElTele Østfold blir en realitet, noe vi håper, vil selskapet investere om lag 100 millioner kroner i telenett, sier prosjektleder Tommy Fredriksen. Han er til daglig utviklingssjef i Østfold Energiverk.

Flere kilder antyder at ElTele Rogaland vil investere mellom 100 og 150 millioner kroner i telenett fram til år 2000. Telecom Revy har derfor benyttet 125 millioner kroner i ukeavisas oppstilling over nettinvesteringer de neste tre årene.

Noen forutsetninger
Investeringsanslagene er basert på at Norge får tre lisenser på DCS-1800 mobilnett, som i det alt vesentlige vil bli bygget fram til år 2000.

Det største spørsmålstegnet knyttet til Telecom Revys undersøkelse er hvor mange innenlands telefonikonsesjoner som vil bli gitt. Ukeavisas beregninger er basert på et minimumsanslag.

30 milliarder totalt
Alle tallene i Telecom Revys undersøkelse refererer seg utelukkende til nettutbygging i Norge i de nærmeste tre år. Som det framgår er Telenors investeringsnivå i nettutbygging i Norge omlag 2,5 milliarder kroner årlig. Konsernsjef Tormod Hermansen har opplyst at Telenor totalt vil ha et investeringsnivå på 6-7 milliarder årlig, herav 2-3 milliarder i utlandsinvesteringer.

Også satellittutbygging, oppkjøp, en del tjenesteutvikling og markedstiltak kommer i tillegg. For eksempel hadde Telenor en investering i provisjoner til forhandlere på 800 millioner kroner i fjor.

I tillegg til nettinvesteringene vil med andre ord Telenor investere 4-5 milliarder årlig eller 12-15 milliarder før årtusenskiftet. Også Telia og NetCom vil bruke store beløp utenom nettutbyggingen. Slår vi derfor sammen norske teleinvesteringer i inn- og utland i de tre årene fram til årtusenskiftet er de på omlag 15 milliarder i nettutbygging i Norge og omlag 15 milliarder i andre investeringer. Totalt norske teleinvesteringer vil derfor være på hele 30 milliarder kroner i perioden fram til årtusenskiftet.


Telenettinvesteringer
før år 2000 (1997, ’98 og ’99)
Telenor Nett a.s. 6,0 mrd.
Telia Norge a.s. 3,0 mrd.
Telenor Mobilnett a.s. 2,0 mrd.
NetCom a.s. 0,8 mrd.
EniTel 1,0 mrd.
Statnett *) 0,1 mrd.
ElTele a.s. *) 0,1 mrd.
ElTele Øst 0,5 mrd.
ElTele Østfold 0,1 mrd.
ElTele Rogaland 0,125 mrd.
Andre *) 1,2 mrd.
Totalt 15 milliarder
Tegnet *) står for anslag som er gjort av Telecom Revy. Tallene forøvrig er basert på selskapenes egne anslag for telenett-investeringene.

Gruppen “Andre” er basert på Telecom Revys minimumsanslag. Under denne gruppen har vi tatt med selskaper som Global One, Tele 2, Janco/Norkabel, Metropolitan Fiber Services med flere.

Annonse


Annonse


Annonse