Annonse


Sier nei til kvotering

Andelen jenter på datastudiene ved norske lærersteder er på mellom seks og femten prosent. Antallet er sterkt redusert de siste årene.

Tiltak
For å få opp kvinneandelen i disse studiene er det foreslått forskjellige tiltak.

Et forslag innebærer at det opprettes inntil 30 studieplasser som øremerkes jenter. Ett annet forslag er at jenter skal få ekstra veiledning.

Egne jenteklasser?
Jentene på siv. ing. studiet ved NTNU var mandag invitert til møte for å si sin mening om saken.

Annonse


I følge Adresseavisa møtte 100 opp. Av disse sa 85 nei til egne jenteklasser, mens 20 stemte for.

Kollegiet avgjør
Torsdag denne uken behandler kollegiet ved NTNU spørsmålet om kvotering som virkemiddel for å øke jenteandelen for datastudier.

Annonse