Deskillustrasjon

Annonse


Ericsson under lupen

DeskillustrasjonEn regjeringsoppnevnt kommisjon i Malaysia har foretatt en foreløpig undersøkelse som viser at det er grunn til å foreta nærmere gransking i forholdene rundt en kontrakt på 1,25 milliarder kroner.

Brudd på prosedyrer
Malaysias finansminister mener at kontrakten ikke er inngått i forhold til de gjeldende prosedyrer landet har satt for offentlige kontrakter av denne størrelsen. Det opplyses ikke hvilken kontrakt som skal undersøkes.

Benektet
Ericsson inngikk i 1995 en kontrakt for leveranser av telekommunikasjonsutstyr til Malaysia Telecom. Denne kontrakten hadde en verdi på 1,25 milliarder kroner og kan være den som er under gransking, mener Dagens Næringsliv.

Ericsson som har Sørøst-Asia som et av sine viktigste satsingsområder, har tidligere avvist påstander om uregelmessigheter rundt samarbeidet med Malaysia Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse