Annonse


Sparer 184 millioner

I 1994 beregnet Telia at de brukte 600 millioner på IT-støtte funksjoner.

Dette fikk selskapet til å standardisere maskinvare og floraen av program som ble begrenset til Windows, Word og Excel.

Compass-undersøkelse
Undersøkelsen er foretatt av selskapet Compass, som har spesialisert seg på å vurdere andre selskaps utgifter til IT.

Konklusjonen er at Telia sparte 30 prosent, eller hele 184 millioner på å standardisere.

Annonse


Vurdere servicebehovet
– Vi ønsket å måle kvaliteten på våre arbeidsplasser, og dessuten kunne vurdere servicebehovet til våre kunder. Resultatet har kommet Telia til gode gjennom et forbedret IT-miljø, sier prosjektleder på Telia Data Kenneth Gustafsson.

Fikk lide?
Kritikk har kommet fra enkelte avdelinger som har vært nødt til å nedgradere fra Windows95 til Windows 3.1.

Spesielt er det avanserte brukere som mener deres behov har fått lide.

Annonse


Annonse


Annonse