Arkiv

Annonse


SAP i Telenor

ArkivI tillegg til lønnssystemet benytter også Telenor SAP-moduler for personaladministrasjon, timeregistrering, reiseregninger og budsjettplanlegging.

Flere lønnssystemer
Telenor tok i bruk SAP i juni i 1995. Et nytt SAP-system for netto lønnsberegninger måtte utvikles på forhånd og programmet måtte etterhvert takle flere forskjellige lønnsplaner når Telenor-konsernet utvidet til flere selskaper.

I dag behandler Telenors SAP-system mellom 40 og 43 selskaper med omlag 18.000 mennesker.

Omorganisering en utfordring
– En av hovedutfordringene under implementeringen i Telenor har vært å takle de betydelige omorganiseringer som gjennomføres i konsernet. Her har det vært nyttig å kunne bruke SAPs funksjonalitet for organisasjonsplanlegging, sier seksjonssjef Alf M. Larsen i Konsernstab Personal i Telenor.

Annonse


Planfunksjonene i SAP designer de nye organisasjonene i Telenor, og deretter aktiviseres de nye planene nærmest med et tastetrykk, opplyser SAP Norge. Riktig så enkelt er det neppe å gjennomføre omorganiseringene i praksis?

300.000 ansatte i Tyskland
SAP R/3 ble nylig tatt i bruk av Deutsce Post AG. Når alle installasjonene er i produksjon vil systemet behandle lønnsutbetalinger til mer enn 300.000 ansatte.

Dagens Telecom meldte i november om at også Statoil vil innføre SAP R/3 som felles IT-plattform for administrative systemer. Selskapet regner med å spare over en milliard i året på effektiviseringsgevinster i organisasjonen.

Annonse


Annonse


Annonse