Arkiv

Annonse


Mobildekning i Buskerud

ArkivEn ny GSM basestasjon i Hol kommune gir bedre dekning 18 kilometer langs RV50 mot Geiteryggen tunnelen. Brudd på mobilsambandet skjer to kilometer før tunnelen, melder dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Hytteområder
Veggli turistområde i Rollag Kommune og hytteområdet rundt Veggli turisthytte i Nore og Uvdal kommune har fått bedre dekning for sine NMT-900 mobilnett.

I Nore og Uvdal har det også blitt bedre NMT-900 dekning fra Rødberg mot Tunhovdfjorden fra Rødberg RV40 mot Nore.

NetCom har også bedret dekningen for sine abonnenter i Veggli. En ny GSM-900 basestasjon dekker hytteområdet på Veggli, vest til fylkesgrensen og sør til Votnedalen.

Annonse


Kobbervik
I Kobbervikdalen gir en ny basestasjon bedre mobilforhold for Kobbervikdalen industri- og boligområde, samt for over- og undergangen ved E18.

Sollihøgda og Hønefoss
NetComs nye basestasjon på Sollihøgda gir bedre GSM-dekning fra Skui til Sollihøgda.

I Hønefoss har det blitt bedre dekning for Hensmoen Industriområde, Haldenjordet boligområde, Soknedalsveien og Ådalsveien ut av byen.

Øvrige fylker:
Akershus
Hordaland
Nord-Trønderlag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sør-Trønderlag
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Vest-Agder
Hedmark
Østfold

Annonse


Annonse


Annonse