Annonse


Pentium Pros avløser

I løpet av første halvår vil Intel lansere Pentium II med 233 MHz klokkehastighet. Med de 57 nye multimediainstruksjonene i MMX-teknologien, kan den behandle multimedia (for eksempel videokonferanser) mye raskere enn «gamle» Pentium Pro.

Forutsetningen er at applikasjonene er skrevet for MMX. Senere i år kommer også en 266MHz-versjon av Pentium II, men Intel har også demonstrert en slik brikke med 400 MHz hastighet.

7,5 millioner transistorer
Pentium II inneholder 7,5 millioner transistorer (2 millioner flere enn Pentium Pro) og 32 KB innebygd cache.

«Gamle» 200 MHz Pentium Pro kan fortsatt kjøre enkelte applikasjoner raskere enn Pentium II, fordi den gamle prosessoren inneholder 16 KB innebygd cache og 256 KB nivå to-cache.

Annonse


Vente på Deschutes?
Pentium II er ikke noe alternativ for servere med flere enn to prosessorer. Her må du nøye deg med Pentium Pro, helt til Intel lanserer prosessoren Deschutes i begynnelsen av 1988.

Denne brikken vil sannsynligvis kjøre med 300 MHz hastighet og bruke videreutviklet MMX2-teknologi som også håndterer 3D.

Annonse