Annonse


Gardermoen får Tetra

Motorolas norske distributør RingCom ASA, har som underleverandør til Siemens inngått en avtale med Oslo Hovedflyplass Gardemoen om levering av Dimetra Tetra. Det nye systemet skal være grunnstammen i flyplassens kommunikasjonssystem fra og med åpningen den 4. oktober 1998.

Hovedsystem
Ordren omfatter to digitale basestasjoner, som antakelig vil operere i frekvensområdet 410-430 MHz. Hver basestasjon skal ha tre logiske kanaler, hver med 4 logiske kanaler (timeslots/TDMA), og vil bli OSLs hovedsystem for radiokommunikasjon. OSL er flyplassens operatør.
Orderen omfatter to digitale basestasjonsplasseringer, som antakelig vil operere i frekvensområdet 410-430 MHz. Hver stasjon skal ha tre baser. Til sammen gir dette 12 logiske kanaler (timeslots/TDMA). Dette vil utgjøre OSLs hovedsystem for radiokommunikasjon. OSL er flyplassens operatør.

Tetra-kompatibelt
Dimetrasystemet er fullt ut kompatibelt med den nye Trans European Trunked Radio-standarden (Tetra). På Gardemoen skal det være basissystem for den daglige kommunikasjonen mellom en lang rekke landbaserte drifts- og administrative tjenester. Dette omfatter blant annet nødetatene (som brann) og støttepersonell på bakken, så som bagasje, bensin, catering, snørydding, vakt og den totale driften.

Tåler utvidelser
Til å begynne med vil 130 bærbare og 100 motoriserte brukere være tilkoplet systemet, som er dimensjonert for en ytterligere utvidelse med 800 brukere.

Annonse


OSL har skaffet seg rett til å fungere som operatør for andre selskaper som har behov for å integrere sin kommunikasjon med basissystemet TETRA, men som kanskje ikke ønsker å kjøpe sitt eget system.

Ledende leverandører
Motorola er en av verdens ledende leverandører av systemer for trådløs kommunikasjon. I 1996 omsatte de for 28 milliarder dollar.

RingCom ASA, som har hatt et tett forhold til Motorola etter overtakelsen av Noracom for noen år siden, omsatte i fjor for 200-210 millioner kroner. Ordren med Oslo Flyplass anslås å ha en verdi på 10-20 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse