Annonse


Bibliotekene vil på nett

Det er et nasjonalt satsingsområde at flest mulig skal få tilgang på Internett. Et treffsted hvor det har vært naturlig å hente informasjon er biblioteket.

Internett prioriteres
Budsjettene til de fleste biblioteker er skåret ned i takt med dårlig økonomi i kommunene. Til tross for dette tilbyr nå flere biblioteker brukerne tilgang til Internett.

Rygge
På Rygge bibliotek ble det overført 100.000 kroner fra bokbudsjettet for å skaffe tidsriktig datautstyr og en PC med Internettaksess til bruk blant publikum. Rygge bibliotek blir det første i dette distriktet som tilbyr Internettaksess.

For å holde utgiftene nede er det satt begrensning på bruk av Internett til to timer pr. dag.

Annonse


Litt statlig støtte
– Vi måtte gjøre et valg, og prioriterte dette. Vi får også noe tilskudd fra staten til gjennomføringen.

– Men forutsetningen for bevilgningene var å gjøre Internett tilgjengelig for publikum, sier biblioteksjef ved Rygge bibliotek Svein Bendik Hansen til Moss Avis.

Katalogen på Nettet?
På sikt håper Hansen at Rygge bibliotek kan legge ut titlene på nettet.

– Vi har ikke midler til å gjøre dette alene. Vi håper at Rygge kommune kobler seg på. Med en felles kommunal linje ville vi klare det, sier Hansen.

Bergen
Ved Bergen bibliotek er det også satt ut PCer med Internettaksess. Her begrenses bruken ved at hver kunde får benytte maskinen en time hver, får Dagens Telecom opplyst fra en flittig bruker.

Annonse


Annonse


Annonse