Annonse


WEB-overvåkning

Ved hjelp av denne programvaren kan bedriftene se helt konkret hvilke gevinster de får av sine investeringer i intranet og Internett.

Hvem, hva hvor?
– Vår programvare gir organisasjoner mulighet til å se hvem som besøker nettstedet, hvorfor de er innom, hvor de kom fra, når besøket fant sted og hva resultatet ble, opplyser Geir Tengsdal i Internett-avdelingen til SAS Institute Norge.

Systemet overvåker både offentlige besøk på bedriftens WEB og ansattes bruk av bedriftens intranett-tilbud.

Fleksibelt rapporteringssystem
Programvaren er basert på SAS Institutes Data Warehouse-arkitektur som inneholder et meget fleksibelt rapporteringssystem som kan nyttes både i merkantil planlegging og IT-ansvarligs kapasitetsplanlegging.

Annonse


Annonse


Annonse