Annonse


Truet av nedlegging

Mjelstad og Torsvik har snart fullført en næringslivsrettet IT-utdanning, et samarbeidsprosjekt mellom Nordhordland videregående skole og lokal industri, deriblant Nera.

– Reform 94 forbyr industrien å inngå denne typen avtaler, som gir elevene lønn under videregående skole. Vi får ikke ta inn flere elever, dersom regelverket ikke endres, sier Knut Veland, ansvarlig for mekanisk produksjon i Nera.

10 med IT-utdanning
De to ungdommene er to av i alt 71 ungdommer engasjert i et pionerprosjektet for å styrke rekrutteringen av ungdom med motivasjon og toppkarakterer til industrien, i konkurranse med prestisjeutdanning som for eksempel legestudiet.

Ti av ungdommene får en IT-relatert utdanning i samarbeid med teleleverandøren Nera. De øvrige har tilsvarende kontrakter med en håndfull andre industribedrifter i Bergensområdet.

Annonse


Tøff utdanning
Det har vært fire tøffe år for Mjelstad og Torsvik, med skole to og tre dager i uka, og arbeid de øvrige dagene. Gym, musikk og religionshistorie er skrellet vekk fra timeplanen til fordel for matte, fysikk, kjemi, norsk og samfunnsfag. Fem timer engelsk i uka har vært obligatorisk.

Til gjengjeld har de fått lønn under utdanning og gratis skolebøker, mens kameratene har måttet ta opp studielån.

Noen vil kan hende hevde at Mjelstad og Torsvik er lærlingeordningens gullgutter. Før de sitter med fagbrevet i hånda, vil hver av dem ha kostet Nera mer enn en halv million kroner i lønn, sosiale kostnader og skolemateriell.

– Lønna var “gulroten” industrien måtte friste med for at tilbudet skulle være attraktivt for den typen ungdom vi ønsket å rekruttere til ordningen, slår Knut Veland, ansvarlig for mekanisk produksjon i Nera fast overfor Telecom Revy.

Departementet stopper
Verken Nera eller Veland er bekymret over kostnadene som denne spesielle utdanningsordningen fører med seg. Det er heller ikke de øvrige industribedriftene som er med i samarbeidet. Snarere tvert i mot.

Byråkratene bak Reform 94 derimot, er ikke enig. Nå har Utdanningsdepartementet satt foten ned for å ta inn flere elever på slike avtaler. Ordningen er å gi mer til dem som allerede stiller sterkt, på bekostning av de svakeste, hevdes det på departementalt hold.

Annonse


Annonse


Annonse